Hasözgen,kaliteli üretimin ve yeniliğin öncüsüdür.

• Müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı  herşeyin önünde görürüz. İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur.
 
• Yönetim anlayışımız "insana saygı”ya dayanır. Hepimizin kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.

• Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz.
 
• Kaliteli yaşam her insanın hakkıdır bizim için en temel ilkedir. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.
 
• Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir.
 
• Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.
 
Farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlarız.
 
Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potonsiyeli olan "stratejik bir portföyü"paydaşlarına değer oluşturacak şekilde yönetiriz.